Kraftverk arrangerer skrivekonkurranse for ungdom! Innsendingsfrist 28. mai!

Savner du å være med venner etter uker med hjemmeskole?
Eller har isolasjonen kanskje gitt nye opplevelser?
Hvordan har du opplevd de digitale endringene?
Og har du tanker om hvordan verden blir etter dette?

Vi lurer på hvordan du opplever det å ikke kunne leve som før, hvordan det er å ikke kunne delta på fotballtrening, bandøving, idrettsstevner, konserter, skole og andre steder der du kan møte venner og bekjente i disse «korona-tider».

Har du lyst til å dele tankene dine? Bli med i skrivekonkurransen, da vel!

Kraftverk, Aura Avis og Tidens Krav ønsker å høre fra ungdom mellom 13 og 19 år i Tingvoll og Kristiansund, om hvordan dere opplever tilværelsen under de strenge restriksjonene som korona-pandemien har ført til.

Slik gjer du det:

Skriv ein forteljande tekst på 400-800 ord i valfri sjanger, anten på nynorsk eller bokmål. Teksten skal vera skjønnlitterær. Du kan til dømes skriva teksten som eit essay, kåseri, novelle, brev, episk dikt, blogginnlegg, eller som ein teatermonolog eller -dialog. Send inn til ungkraft2020@gmail.com innan 4. juni.

Det er to klassar i tevlinga: Ungdomsskule og Videregåande.

Ein jury vil kåra ein vinner i kvar klasse 19. juni. Vinnarane vil få teksten sin på trykk i Aura Avis og Tidens krav, og på Kraftverk sine nettsider under fana UngKRAFT. Vinnarane får dessutan bokpremie. Det er også ope for at 2-4 kandidatar kan få heiderleg omtale og digital publisering.