Livet er kulare på bygda.

Kraftverk er

ei kultur- og utviklingsverksemd som held til i nordmørskommunen Tingvoll. Målet vårt er å bidra til auka livskvalitet på bygda ved å nytta potensialet* til staden og skapa opplevingar, kunnskapsutveksling og prosjektutvikling gjennom samarbeid mellom lokale og regionale aktørar.

HELS PÅ KRAFTVERK!

 Kraftverk vart starta av Synnøve Nes og Unn C. Fyllingsnes i januar 2017. Her får du nokre stikkord om kven me er.

Om du vil lesa meir om kva me tenkjer på eller arbeider med, sjekk under Kraftverk skriv.

SYNNØVE NES

Synnøve har bakgrunn som journalist, dokumentarist og medielærer. Hun kommer opprinnelig fra Nes på Hedmark, har jobbet på fiskebåt i Barentshavet, laget dokumentarfilm i Afghanistan og gjort feltarbeid i regnskogen i Panama. Synnøve er skrekkelig opptatt av kvalitet på bygda og hennes nøkkelord er engasjement, formidling og smarte løsninger.

Synnøve er for tiden prosjektleder for Tettstedutvikling i Tingvoll.

synnove @ kraftverktingvoll.no

UNN CATODOTTER FYLLINGSNES 

Unn har teaterbakgrunn, er utdanna skodespelar og forfattar og driv mellom anna med omsetjing og språkvask. Ho kjem opphavleg frå Eikangervåg i Nordhordland, har vore krumkakesteikjar i omreisande økoisbil, lege flytande i isvatn og vorte brent på bål i filmkunstens namn, og spelt eit par hundre framsyningar i Den kulturelle skulesekken. Unn er oppteken av historieforteljing, ordkunst og å finna gull der andre ser gråstein. 

Unn er for tida dagleg leiar i Tingvoll Økopark.

unn @ kraftverktingvoll.no

Kraftverk vil gjerne høyra frå deg!

Har du spørsmål eller innspel?
Tenkjer du at Kraftverk kan vera ein aktuell samarbeidspartnar? Send oss ein førespurnad, då vel!