KURS OG KOMPETANSEUTVEKSLING

Kraftverk arrangerer ulike kurs og skapar arenaer for utveksling av kunnskap og kompetanse. Våren og hausten 2020 kan du mellom anna delta på Kveldskurs i spansk. For meir informasjon, send ein førespurnad til unn@kraftverktingvoll.no.

Etterkvart vil me tilby:

  • Kurs i leiarskap
  • Kræsjkurs i kommunikasjon og marknadsføring
  • Rekneskapskurs
  • Kunnskapsbasar